Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Nove mogućnosti

09. siječnja 2019.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-459 od 12. listopada 2018. godine , te Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se  financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0171, KLASA: 103-05/17-01/03, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-9 od 5. studenog 2018. godine, te članka 41. Statuta Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica” broj: 02/18, 03/18, 08/18- dalje u tekstu SGGV),Gradonačelnik Grada Vodica, raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu
projekta Nove mogućnosti - Grad Vodice - gerondodomaćica/radnica za pružanje
socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja grada Vodica - projekt Zaželi

Broj traženih radnica: 10
Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Grad Vodice (Čista Mala, Čista Velika, Gaćelezi, Grabovci, Prvić Luka, Prvić Šepurina, Srima i Vodice)