Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u provedbi mjere Javnih radova, programa "UREDIMO NAŠE VODICE"

11. travnja 2017.
Na temelju članka 42. točka 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 -  ispravak,  05/15 i „Službeni glasnik  Grada Vodica“, broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje

 

JAVNI  POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere  Javnih radova,  programa „Uredimo naše Vodice” (8 izvršitelja/ica)

 

       I.            Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad

 

            Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
            Program „Uredimo naše Vodice“ koji će se provoditi na cijelom području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove uređenja i čišćenja javnih površina koje nisu u sustavu redovnog održavanja, odnosno čišćenje i održavanje sportskih igrališta, uređenje dvorišta osnovnih škola, vrtića, ustanova, dječjih igrališta na području mjesnih odbora, ali i čišćenja i uređenja obalnog pojasa, zone kupališta i pomorskog dobra. Za vrijeme nepogodnih vremenskih prilika radnici će biti zaduženi za čišćenje i održavanje zapuštenih prostorija u vlasništvu Grada Vodica.