Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a

23. siječnja 2017.
Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (koji obavljaju djelatnost na tradicijski način) Grada Vodica (KLASA: 011-01/14-01/04, URBROJ: 2182/04-04/01-14-2) od 23. 01. 2017.g., Gradonačelnica Grada Vodica raspisuje


J A V N I P O Z I V
za dodjelu potpora
obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta,
zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a


23. siječnja 2017.
23. siječnja 2017.