Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši referent komunalni redar

14. veljače 2017.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) te Planu i Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini (KLASA: 132-01/17-01/01, URBROJ: 2184/04-03/01-17-1) Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Vodice

 

 

za sljedeće radno mjesto:

 

  1. Viši referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

 

Uvjeti:

-          sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik (tehničke ili društvene struke),

-          dobro poznavanje rada na računalu.14. veljače 2017.