Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gospodarstvo

07. veljače 2017.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) te Planu i Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini (KLASA: 132-01/17-01/01, URBROJ: 2184/04-03/01-17-1) Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica raspisuje

 

 

JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Vodice
 
 
za sljedeće radno mjesto:
 
  1. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica
Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i  prostorno planiranje

 

Uvjeti:
-          magistar arhitekture ili građevinarstva
-          poznavanje rada na računalu

07. veljače 2017.