Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi
Trajanje savjetovanja: 25. listopada - 25. studenog 2018.


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Trajanje savjetovanja: 25. listopada - 25. studenog 2018.