Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Marko Lugović, dipl.ing.građ.
marko@lugovic.com
tel: 022 444 911

Viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove
Ivan Meštrov, mag.prom.
ivan.mestrov@grad-vodice.hr
tel: 022 444 910

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda
Franka Arambaša, mag.iur.
franka.arambasa@grad-vodice.hr
tel: 022 444 908

Stručni suradnik za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Tino Kusanović, ing.građ.
tino.kusanovic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 910

Viši referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Antonija Skočić, bacc.admin.publ.
antonija.skocic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 911

Viši referent za komunalno-vodni sustav, komunalni doprinos i legalizaciju
Antonija Šarić, bacc.admin.publ.
antonija.saric@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903

Viši referent za komunalno-vodni sustav, komunalni doprinos i legalizaciju
Ivona Jozić, bacc.admin.publ.
ivona.jozic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903

Viši referent za komunalne poslove
Miroslav Šamija, bacc.admin.publ.
miroslav.samija@grad-vodice.hr
tel: 022 444 908


Odsjek za komunalno redarstvo

Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva
Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
blagodar.spanja@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Iva Latin Srdarić, bacc.admin.publ.
latin.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Andrija Komadina, bacc.admin.publ.
komadina.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Saša Ergić, bacc.oec.
ergic.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909