Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
Marko Lugović, dipl.inž.građ.
marko@lugovic.com
tel: 022 444 911

Stručni suradnik za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Tino Kusanović, inž.građ.
tino.kusanovic@grad-vodice.hr
Tel: 022 444 910

Referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Antonija Skočić, bacc.admin.publ.
antonija.skocic@grad-vodice.hr
Tel: 022 444911

Viši referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo
Ante Juričev Martinčev
juricev.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903

Viši referent za komunalne poslove
Miroslav Šamija, bacc.admin.publ.
miroslav.samija@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
spanja.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909