Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države. Svi vlasnici bespravno sagrađenih zgrada mogli su svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) predati do 30. lipnja 2013. godine.
Važno je napomenuti da je zgrada u smislu ovoga Zakona svaka građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, što znači da se zgradom smatra i obiteljska kuća i garaža i farma i spremište za alat i višestambena zgrada za stanovanje i hotel itd.


Za sve informacije možete se obratiti na:

Viši referent za komunalno-vodni sustav, komunalni doprinos i legalizaciju
Ivona Jozić, bacc.admin.publ.
ivona.jozic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903