U Vodicama, s prvim danom rujna počinje s radom Gradsko društvo Crvenog križa Vodice sa sjedištem u samom središtu grada, na adresi Obala Ive Juričev Cote.
Ovo Društvo osnovano u prosincu 2015. godine, pravni je status steklo upisom u Registar udruga Republike Hrvatske u veljači ove godine, a za prvu je ravnateljicu imenovana gospođa Marijana Biluš.

U svom radu Društvo promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi te djeluje na temelju misija i načela Međunarodnoga pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Vodice su: ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.
Društvo će, na načelima humanosti, nepristranosti, neutralnosti, neovisnosti, jedinstvu, univerzalnosti i dragovoljnosti promicati i osiguravati stabilnost zajednice i osigurati prepoznatljivost djelovanja Hrvatskog Crvenog križa u cijelosti.