Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica donesen je i Urbanistički plan uređenja stambene zone Čista kojom se omogućuje formiranje zamjenskih parcela za parcele koje su vlasnici s područja Čiste Velike ustupili za izgradnju Osnovne škole, trodijelne sportske dvorane i drugih objekata od društvenog značaja na području Čiste Velike. Između ostalog, ovim su Urbanističkim planom određene stambene, javne i društvene, sportsko-rekreativne i prometne zone te zelene površine na ovom području.