Ministarstvo kulture Republike Hrvatske izdalo je Rješenje o preventivnoj zaštiti utvrde Rakitnica koja će biti na snazi do 15. srpnja 2022. godine, odnosno do dana njena upisa u Registar kulturnih dobara kao nacionalnog kulturnog dobra. Ove su mjere donesene kako bi se izveli zaštitni radovi, odnosno provela sveobuhvatna arheološka i konzervatorska istraživanja.

U obrazloženju ovog Rješenje stoji: "Utvrda Rakitnica sagrađena je na jugoistočnom dijelu Crnog brda na lokaciji pod nazivom Kuline. Potaknuti opasnim prodorom Osmanlija 1509. godine šibenski plemići čine ugovor o gradnji utvrde s lokalnim seljacima. Utvrda Rakitnica trebala je štititi Vodice i vodičko polje od naglih pljačkaških provala neprijatelja, ali i od ozbiljnije osmanske vojske. Osmanlije 1571. godine osvajaju Rakitnicu i obližnju utvrdu u Dazlinama te opasno ugrožavaju Vodice. Slijedećih godina i tijekom Kandijskog rata (1645.-1669.) kršćanska vojska je više puta pokušavala preoteti Rakitnicu. Jednom je čak u tome uspjela jer je Rakitnica ostala nebranjena, ali su se Osmanlije na tom mjestu uspjele zadržati sve do kraja Morejskog rata (1684.-1699.) kad su protjerani s područja šibenske komune. Ostala je utvrda Rakitnica prepuštena propadanju jer više nije bilo strategijskih razloga za zadržavanjem vojne posade.

Na terenu se uočavaju ostaci fortifikacijskih sklopova i stambenih objekata koji su također bili fortificirani. Najvažniji dio utvrde bio je obrambeni sklop koji nalikuje bastionu, ima znatno veću debljinu bedema i pri dnu zida ima vidljivo izraženi pokos. Bastion štiti utvrdu sa sjeveroistočne strane prema vodičkom polu. Utvrda Rakitnica dio je obrambenog sustava kojim je šibenska komuna početkom 16. stoljeća štitila sjeverozapadni dio svog teritorija od osmanskih provala te je stoga treba štititi kao kulturno dobro."