Stigao je odgovor Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na pitanje Grada Vodica o mogućnosti reguliranja uvjeta i cijena komunalnih vezova na gatovima D i H u sklopu ACI marine Vodice.

U odgovoru stoji kako Šibensko-kninska županija i Grad Vodice trebaju poduzeti daljnje radnje prvenstveno vezane za izmjene dokumenata prostornog uređenja i to iz razloga: „ … kako bi se na području Grada Vodica u okviru obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja luke Vodice osigurao dovoljan broj vezova na komunalnom dijelu luke za domicilno stanovništvo, čime bi se došlo do preoblikovanja prostora luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Vodice, a za što dijelom postoje i prostorno – planski okviri.“

Citirano predloženo rješenje će se postići već započetim IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vodica, a sukladno VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije koje su na Javnom uvidu.