Grad Vodice je nabavio ogradu od kroma čiji je  izgled odobrio nadležni Konzervatorski odjel u Šibeniku budući da je cijeli otok zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ograda će biti postavljena na južnom dijelu šetnice Prvić Luke. Trenutno se izrađuju temelji, nakon čega će biti postavljena i sama ograda u dužini od 120 metara.