Grad Vodice je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario 18,5 milijuna kuna izvornih prihoda što je za 20% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

Od tog iznosa, pet i pol milijuna kuna ili 10% više, prihodovano je na stavkama prihoda od poreza i prireza na dohodak. Najveći je porast, 40% veći nego u istom razdoblju lani, zabilježen na porezu na promet nekretninama, a veći su i prohodi dobiveni izdavanjem koncesija na pomorskom dobru, prihodi od kuća za odmor te su također uvećani i prihodi od komunalnog doprinosa.