Jučer je u zadarskom Arsenalu održana završna konferencija projekta HERA sufinanciranog sredstvima IPA Programa jadranske prekogranične suradnje na kojoj je i našoj kulturnoj ruti Voda – moćna starateljica povijesti dodijeljena markica HERE, oznake koja definira i jamči standarde visokokvalitetne ponude kulturnog turizma.
U sklopu projekta Šibensko-kninska županija provodila je dvije aktivnosti. Prva se odnosila na istraživanje, konzervaciju i turističku valorizaciju liburnsko–rimskog naselja na tjemenu brda Velika Mrdakovica. Arheološkim iskapanjima otkriveno je sedamnaest prostorija i veliki ogradni bedem, postavljena je solarna rasvjeta, kamere i teleskop na samom lokalitetu, izrađen je pješačko-biciklistički put koji povezuje antičko naselje s nekropolom na padini brda i rimskom cisternom u podnožju, postavljene su info table te je kreiran jedinstveni arheološki lokalitet na kojem se dva puta godišnje održavaju Bakanalije, povijesni prikaz života ovog područja prije 2000 godine.
Onaj drugi dio Projekta, takozvanih mekih aktivnosti, odnosio se na osmišljavanje i kreiranje županijske turističke rute Voda – moćna stvarateljica povijesti u kojoj su se osim Velike Mrdakovice našle i druge značajne kulturne atrakcije snažno obilježene vodom. Ruta je dobila svoju kartu i knjižicu te je snimljen promotivni video spot, a predstavljena je i na značajnim europskim turističkim sajmovima.
Ukupna vrijednost radova u Šibensko-kninskoj županiji iznosila je 272.109 EUR, od čega je EU financirala 85 posto u sklopu Programa jadranske prekogranične suradnje.

Projektom HERA čije je provođenje započelo krajem 2013. godine, a službeno završilo jučer, bilo je obuhvaćeno devetnaest partnera iz osam država jadranskog bazena. Osim svih hrvatskih uzobalnih županija, u projektu su sudjelovale i ostale zemlje iz okruženja: Italija, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Grčka.
Tijekom provođenja Programa izrađene su prvo smjernice, a zatim i napisani pravilnici za dodjelu HERA certifikata za posjetiteljske centre i kulturne rute, a u Zadru je osnovana i Udruga HERA čiji je član i Šibensko-kninska županija, koja je zadužena za certificiranje centara i ruta. Namjera je da HERA postane prepoznatljiva oznaka jadranskog nasljeđa te jamstvo kvalitete i da se vremenom širi i obuhvaća nove kulturno turističke atrakcije na jadranskoj obali. Kako bi se sačuvala razina tražene kvalitete ponude ovih ruta i centara, predviđena je njihova recertifikacija svakih sedam godina.
 Na područjima kulture i turizma prepoznati su određeni rizici i, to prije svega, nedostatak integrirane strategije upravljanja i promocije kulturne baštine, nedovoljna uključenost dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visoka sezonalnost turističke ponude, nejednaki stupanj razvoja turističke ponude među jadranskim regijama, kao i nedostatak promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Upravo je stoga cilj Projekta HERA bio razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini s namjerom da se njegovim provođenjem smanje barem neki od navedenih nedostataka naše kulturno-turističke ponude.