Lokalnoj akcijskoj grupi More 249 dodijeljeno je, temeljem privremene odluke, 6.179.170,20 HRK. Do kraja 2020. godine LAG će raspisivati natječaje u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom za raspodjelu dodijeljenih sredstava, a na njih će se moći prijavljivati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe, udruge te jedinice lokalne samouprave sa područja LAG-a. Dio sredstava osiguran je za projekte suradnje na kojima će LAG More 249 surađivati s drugim LAG-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i za pokriće troškova tekućeg poslovanja.

Naime, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odabrala je 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija u razdoblju od 2014. do 2020. godine.
Privremeno, odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«.
Sada slijedi provođenje postupaka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, nakon čega će, Agencija za plaćanja, provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava te će biti zdane i konačne Odluke.