Članovi i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Vodice sudjelovali su na Smotri Crvenog križa u Zagrebu na kojoj su javnosti pokazane sve humanitarne aktivnosti ovog društva.  

Prezentirani su zadaci kojima Crveni križ pridonosi društvenoj dobrobiti: promoviranje zdravog načina života i prevenciji ovisnosti, pružanje prve pomoći, uključivanje mladih u volonterski rad za opću korist, provođenje mjera sanacije i higijene u katastrofama i podijele humanitarne pomoći, briga o pitkoj vodi i asanaciji bunara, pružanje skrbi starijima i nemoćnima, organizacija posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala i akcija darivanja krvi, pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama, organizacija službi traženja, zaštite i zbrinjavanja izbjeglica i migranata...