Grad Vodice je dobio počasni naslov Grad Vodice- prijatelj djece.
Naime, Središnji koordinacijski odbor kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, kao neposredni organizatori dugoročnog društvenog i stručnog programa Gradovi i općine – prijatelji djece, pod pokroviteljstvom ureda UNICEF-a za Hrvatsku je ustanovio da je Grad Vodice uspješno ostvario programske zahtjeve i propozicije ovog programa te je donio Odluku da se Vodicama dodijeli počasni naziv Grad Vodice- prijatelj djece. Ovaj počasni naziv je najviše javno društveno priznanje svima koji su u Gradu zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN o pravima djeteta, za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece, za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece.

Dobivanju ove prestižne titule prethodile su brojne aktivnosti koje su zajednički provodili Grad Vodice, gradski dječji vrtić, osnovne škole na području Grada te druge kulturne ustanove. Provedena je anketa s pedesetak pitanja među učenicima Osnovne škole kako bi se dobila okvirna slika o uvjetima života djece i mladeži u Vodicama. Izrađena je Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Vodica za razdoblje od 2015. do 2018. godine te se svake godine izrađuje i Izvedbeni plan za tekuću godinu. U Strategiji su doneseni planovi i programi kojima se povećava kvaliteta života djece i mladih, a u godišnjim se Izvedbenim planovima pobliže opisuju aktivnosti i osiguravaju u gradskom proračunu za njihovu realizaciju potrebna sredstva. Brojni su pomaci napravljeni kako bi se djeci osigurao zdrav rast i razvoj, otvorena je pedijatrijska ambulanta, jaslice i cjelodnevni boravak u dječjem vrtiću, otvoreni je područni odjel Dječjeg vrtića u Čistoj Velikoj i igraonica na otoku Prviću. Značajna se sredstva ulažu za pomoć novorođenima, izdvaja se za prijevoz školske djece i kontinuirano prate aktivnosti Osnovne škole koje Grad redovito financijski pomaže kroz donacije ili kupnje potrebnih informatičkih i drugih uređaja, pomaže se pri uređenju okoliša škole i prate ekološki i drugi izvannastavni programi.
Od 2015. godine ustanovljeno je Dječje gradsko vijeće i Dječji gradonačelnik koji imaju mandat od dvije godine, pa se za mjesec dana očekuje izbor novih predstavnika djece. Oni izlažu gradskoj vlasti probleme djece te predlažu moguća rješenja, daju prijedloge kako unaprijediti kvalitetu života i na koje aktivnosti staviti veći naglasak, sve kako bi poboljšali uvjete zdravog razvoja djece u gradu i omogućili im kvalitetno provođenje vremena.
Titula Grad- prijatelj djece, obavezuje Vodice da dosegnutu razinu nastavi i održava istim opsegom i kakvoćom, jer Prosudbena komisija prati, a prema nalazima ovjerava ili suspendira stečenu titulu.