Gradsko je vijeće Grada Vodica, prilikom donošenja novog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2017. do 2019. godine, uzelo u obzir inicijativu zaineresiranih subjekata i po prvi puta u ovaj plan uvrstilo i mogućnost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na otoku Prviću i za potrebe ugostiteljskih objekata na otoku Tijatu. Planirano je da postupak raspisivanja natječaja i odabira koncesionara bude završen do rujana kad bi u funkciji već trebao biti, trenutno u izgradnji, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, pa bi se i pražnjenje cisterni s fekalnim otpadnim vodama trebalo vršiti direktno na pročistač.

Kao i dosadašnjih godina raspisat će se i koncesije za obavljanje ove djelatnosti na područjima Vodica, Srime, Gaćeleza, Čiste Velike, Grabovaca i Čiste Male.
Također je odlučeno da će se dati i jedna koncesija za premiještanije nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Vodica na rok od dvije godine.