Grad Vodice je, sukladno uvjetima iz Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, prijavio dva projekta, a oba se odnose na razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Prvi projekt, čiji je nositelj Komunalna tvtka Leć, odnosi se na nabavu visoko tlačnog perača hladnom i toplom vodom te parom. Uređaj je polivalentne namjene i koristi se za uklanjanje žvakaćih guma, grafita, mrlja od ulja, kamenca te za dezinfekciju svih javnih površina i vrijedan je 287.500,00 kuna, a od Ministarstva se očekuje pomoć u iznosu od 172.500,00 kuna. Ostatak novca za nabavu perača osigurala je tvrtka Leć. Za Vodice, čiji se broj stanovnika u ljetnoj sezoni upeterostručuje i koji je jedan od najposjećenijih turističkih destinacija, nabava ovakvog stroja nesumnjivo bi uvelike olakšala održavanje javnih površina i povisila razinu kvalitete čistoće. Do sada je Grad Vodice za ovakva čišćenja izdvajao značajna sredstva za najam ove usluge.
Drugi se projekt odnosi na izradu projektne dokumentacije uređenja javnih površina u staroj gradskoj jezgri Vodica za koju će biti potrebno izdvojiti više od pola milijuna kuna. Od Ministarstva Grad očekuje potporu u iznosu od 250.000,00 kuna. Kako je u tijeku projekt uvođenja novog kanalizacijskog sustava na prostoru čitavog grada, Srime i Tribunja, već je pripremljena dokumentacija izrade fekalne odvodnje, ali da bi se što bolje i na što prihvatljiviji način ponovno prekrile javne površine u povijesnoj jezgri Vodica, potrebno je, u suradnji s Konzervatorskim odjelom, osmisliti zadovoljavajuće arhitektonsko oblikovanje tih javnih površina.