Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica, ponukano stanjem na terenu, podsjeća građane da svoj otpad: komunalni, građevinski ili glomazni moraju odlagati sukladno odredbama gradske Odluke o komunalnom redu Grada Vodica.
Tom Odlukom, kao i temeljem odredbi Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o zaštiti okoliša i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, zabranjeno je, na javnim površinama i na otvorenim prostorima u privatnom vlasništvu, odlagati komunalni i svaki drugi otpad. Komunalni redari Grada Vodica će naložiti vlasnicima da uklone svoj otpad, a neodgovorno ponašanje kazniti novčanim kaznama.

Gradska komunalna tvrtka Leć pruža svakom korisniku svojih usluga dvije besplatne usluge odvoza krupnog, glomaznog otpada u maksimalnoj zapremini od 2 m³ po jednom odvozu ili jednog odvoza u maksimalnoj zapremini od 4 m³ tijekom kalendarske godine, dok se komunalni miješani otpad odlaže isključivo u propisane posude za otpad koje mora imati svaki korisnik.
Komunalno redarstvo podsjeća također, da su svi oni koji proizvode otpad, dužni najkasnije u roku osam dana od useljenja ili dovođenja u funkciju stambenog prostora, odnosno od početka obavljanja neke djelatnosti, o tome obavijestiti Komunalno društvo Leć kako bi mogli dobiti kvalitetnu uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada. Također, proizvođači komunalnog otpada su dužni prijaviti i svaku promjenu podataka o vlasništvu ili korisniku nekretnine.