Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica donesen je i Program javnih potreba socijalne i druge skrbi za 2017. godinu za koji je osigurano gotovo 2 milijuna kuna. Nešto više od milijun kuna planirano je potrošiti za razne socijalne programe: sufinanciranje prijevoza za učenike, umirovljenike, udovice, djecu i roditelje poginulih hrvatskih branitelja; za podmirivanje troškova stanovanja i drva za ogrjev, za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, razne pomoći teže bolesnim, invalidnim i potrebitim osobama. Također je donesena i odluka da se poveća iznos jednokratne pomoći za novorođenčad, pa od slijedeće godine ona više neće iznositi 1.500,00 kuna, već 2.000,00 kuna za prvo dijete, a za svako će se slijedeće iznos povećavati za još 1.000,00 kuna.

Osigurano je i pola milijuna kuna za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći tijekom cijele godine tako da sada u Vodicama radi pet timova dvadeset i četiri sata dnevno dvanaest mjeseci u godini. Preostalih 140.000,00 kuna predviđeno je za financiranje dežurstava obiteljskih liječnika nedjeljom i praznicima te za zdravstvene preglede sportaša. Dodatna sredstva bit će uložena u izradu dokumentacije za izgradnju budućeg novog objekta na Račicama gdje će biti smještena Javna vatrogasna postrojba i Hitna medicinska služba.
Za humanitarne udruge i organizacije kojih na području Grada Vodica ima pet bit će izdvojeno 125.000,00 kuna, 12.000,00 kuna više nego lani. Za djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Vodice osigurano je 120.000,00 kuna.