Održana je prva sjednica Stožera civilne zaštite Grada Vodica u novom sastavu kojom je predsjedao načelnik Stožera i zamjenik gradonačelnice Vodica Stipe Bosotin. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na sjednici se raspravljalo o protupožarnoj sezoni te su utvrđeni: Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara, Plan operativne provedbe programa aktivnosti Grada Vodica, Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone te Plan rada Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu u ovoj godini.

Iako je ukupna sigurnost koju vatrogasne postrojbe mogu pružiti u redovnom radu na zavidnom nivou, za pružanje brze i efikasne zaštite građana i imovine od požara i drugih nesreća na prostoru Grada Vodica vatrogasne je postrojbe potrebno i dalje kontinuirano opremati osnovnom opremom, a pojedine postrojbe za složenije intervencije i adekvatnom specijalističkom opremom.
Grad Vodice kontinuirano ulaže u sustav civilne zaštite, u red vodičke javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada te u uređenje i održavanje protupožarnih putova. Za ove je potrebe u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano skoro četiri milijuna kuna.
Na sjednici je dogovoreno kako će se tematska sjednica Stožera vezana za protupožarnu sezonu održati u rujnu mjesecu i tada će se raspravljati o sveukupnom stanju na području Grada Vodica, stanju opremljenosti i mjerama koje treba poduzeti kako bi se poboljšao cjelokupni sustav.
Također je bilo riječi i o stanju spremnosti i opremljenosti sustava u slučaju mogućih poplava te su se donijeti zaključci o nabavi dodatnih vreća za pijesak. U planu je i čišćenje šahtova, a predviđa se i izvođenje manjih građevinskih zahvata u prostoru kojima bi se preusmjerili bujični tokovi.