U Knjižnici HAZU u Zagrebu, u četvrtak je otvorena izložba Tragovima Fausta Vrančića, postavljena povodom 400. godišnjice njegove smrti. Autorice izložbe su dr. sc. Marijana Borić, voditeljica projekta Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu i prof. Vanja Flegar, a multimedijski dio izložbe ostvaren je uz pomoć Memorijalnog centra Faust Vrančić kao partnera na izložbi. 
Izložba je otvorena do 1. svibnja.

Izložba prikazuje život i rad Fausta Vrančića, njegovo stasanje u uspješnog renesansnog čovjeka koji se ostvario u različitim aspektima života te njegovi najznačajniji doprinosi europskoj kulturi i znanosti. Predstavljena su njegova objavljena djela među kojima je i Rječnik pet najuglednijih europskih jezika: latinskog, talijanskog, njemačkog, dalmatinskog/hrvatskog i mađarskog, a izložen je original Život nikoliko izabranih divic, jedinog Vrančićeva djela napisanog na hrvatskom jeziku. Najdetaljnije je prikazan tehnički priručnik Machinae novae (Venecija, 1615./1616.) jedno je od kapitalnih djela iz područja europske tehničke literature na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Na izložbi je prezentirana i fizička rekonstrukcija „mlina s pokretnim krovom“ po skici Fausta Vrančića, djelo Ivana Reljića i dr. sc. Hrvoja Stančića napravljena u modernoj tehnici 3D ispisom.