Grad Vodice financijski pomaže realizaciju školskog program Vodiški stakleni riton koji ulazi u svoju drugu fazu.
Osnovna škola Vodice provodi školski pilot projekt Vodiški stakleni riton  u kojem sudjeluju šezdesetak učenika od drugog do osmog razreda podijeljenih  u devet sekcija: razredna nastava, književnost, engleski i njemački jezik, likovna, glazbena, tehnička, prirodoslovna (priroda , biologija, kemija), zemljopis i povijest. Petnaestak nastavnika kroz svoje nastavne predmete, svatko na svoj specifičan način upoznaju učenike s prirodnim obilježjima i povijesnim nasljeđem šireg prostora Vodica te načinom života predrimskog i rimskog razdoblja. Realizacija projekta podrazumijeva i određena financijska sredstva koja sama škola nije mogla podnijeti bez potpore lokalne zajednice; Grada Vodica koji je donirao 10.000,00 kuna i vodičke Turističke zajednice koja je izdvojila 5.000,00 kuna.

Škola se prijavila i na neke objavljene natječaje čiji se rezultati očekuju u drugoj polovini lipnja.  Uz Osnovnu školu na ovom sveobuhvatnom vannastavnom projektu sudjeluju i vanjski suradnici: Pučko otvoreno učilište Vodice, Muzej grada Šibenika, Konzervatorski odjel Šibenik, Muzej antičkog stakla Zadar koji je odobrio besplatan posjet učenika ovom Muzeju i besplatno stručno vodstvo po zadarskom forumu, Odjel za kulturnu i prirodnu baštinu NP Krka s kojim će se ove jeseni organizirati radionica u Burnumu, posjet Zbirci u Puljanima te sudjelovanje učenika na Burnumskim Idama. Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj grada Šibenika uključio se u projekt pomažući pri sastavljanju prijava na natječaje.
Iako se već po nazivu zaključuje kako je projekt direktno vezan za arheološki lokalitet Veliku Mrdakovicu na kojem je pronađen jedinstveni stakleni pužoliki riton, učenici će, kroz više različitih aktivnosti sudjelovati u očuvanju ukupnog povijesnog nasljeđa Vodica.
Projekt se aktivno provodi od srpnja 2016. godine kada je organiziran prvi susret učitelja s višim kustosom antičke zbirke Muzeja grada Šibenika Tonijem Brajkovićem, koji je voditelj arheoloških istraživanja na nekropoli Velike Mrdakovice posljednjih sedam godina, a vodio je i iskapanja samog liburnsko-rimskog naselja na tjemenu brda. U prvoj fazi projekta, učenici su, u pratnji svojih nastavnika, posjetili i lanjske Ljetne bakanalije, manifestaciju koja se već tradicionalno održava na lokalitetu s namjerom upoznavanja građana i gostiju s načinom života u ovom kraju prije 3000 godina. Tada su učenici snimili intervju s Tonijem Brajkovićem koji je prezentiran na ovogodišnjem Lidrano natjecanju. Dvije skupine učenika ove su zime posjetile stalni postav šibenskog gradskog Muzeja gdje je svoje istaknuto mjesto našao i riton, a nekoliko ih je sudjelovalo i na terenskoj nastavi na Velikoj Mrdakovici i na kasnoneolitičkom lokalitetu Velištak pod mentorskim vodstvom viših kustosa Tonija Brajkovića i Emila Podruga te su posjetili ostatke dvobrodne bazilike iz 6. stoljeća na Prižbi. Arheolozi Brajković i Podrug održali su i nekoliko predavanja u školi. I ostale sekcije privode kraju zadane ciljeve: jezična grupa izrađuje katalog lokaliteta koji će učenici uz pomoć svojih mentora prevesti na engleski i njemački jezik, polaznici likovne sekcije izrađuju antičku nošnju, suvenire, makete, a glazbeno-scenska grupa uvježbava malu antičku predstavu… Sve do sada učinjeno, a toga je zaista mnogo, učenici će prezentirati početkom lipnja u Kulturnom centru Vodice što će biti i svojevrsna generalna proba za sudjelovanje na ovogodišnjim Ljetnim bakanalijama 24. lipnja.
U završnoj fazi projekta koja je planirana za rujan ove godine, učenici će posjetiti ostatke villae rusticae u Danilu, sudjelovati u radionici  Rimljani u našim krajevima, posjetiti arheološku zbirku u Puljanima i sudjelovati na Burnumskim Idama. Planiran je i posjet zadarskom Muzeju antičkog stakla i razgledanje ostataka rimske Iadere.
Ovim hvalevrijednim  projektom učenici će, obogaćeni novim iskustvom, razviti senzibilitet za kulturno naslijeđe i biti nositelji daljnjeg očuvanja i revalorizacije svoje kulturno povijesne baštine.