Vodičko je Gradsko vijeće prihvatilo godišnje izvješće o radu gradonačelnice Branke Juričev Martinčev. Godina je to u kojoj je započela izgradnja dvaju kapitalnih infrastrukturnih objekata sufinanciranih novcima Europske unije, vodičke zaobilaznice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima. Otkupljeno je zemljište za proširenje i daljnju izgradnju vodičkog gradskog groblja te je s radom započela služba hitne medicinske pomoći 24 sata dnevno svih dana u tjednu, tijekom cijele godine.

Posljednje su godine povećani i gradski prihodi na 72.8 milijuna kuna, za razliku od prethodne 2015. godine kad je prihod iznosio 51.9 milijuna kuna. Povećan je broj evidentiranih obveznika plaćanja komunalne naknade za više od 300 i danas on bilježi gotovo 9000 evidentiranih aktivnih obveznika. Intenzivnije se pratila naplata gradskih poreza i vršio pritisak na neredovite platiše, pa je tako protekle godine naplaćeno ili je u tijeku sporazumna naplata gradskog poreza čime je proračun na ovoj stavci uvećan za više od 5 milijuna kuna.
U protekloj je godini okončano 77 sudskih sporova, za razliku od 2015. kad ih je bilo riješeno 22. Na osnovu provedbe postupka legalizacije nelegalno izgrađenih objekata na području Grada Vodica ispušteno je 584 rješenja o naknadi za zadržavanje u prostoru i 926 rješenja o obračunu komunalnog doprinosa.
Pretekle je godine prijavljeno i pet gradskih projekta više nego u 2015. godini, tako da je na natječaje raznih ministarstava poslano ukupno petnaest projekta.
Ono što osobito veseli su prijemi obitelji s novorođenčadi kod gradonačelnice, koja je u 2016. godini primila i darivala jednokratnom pomoći za novorođenčad 57 mališana, dok je godinu prije u Vodicama rođeno 44 djece.
Valja istaći kako gradonačelnica svoje poslove u Gradu obavlja volonterski.