Grad Vodice je u prošloj godini izdvojio preko 820.000,00 kuna za dodjelu različitih potpora, od onih za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do onih kojima se ugostiteljski objekti i trgovačka društva oslobađaju plaćanja komunalne naknade. Izdvojeno je 135.000,00 kuna za subvencije razvoju djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta, nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod, poljoprivrednih zadruga i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Temeljem gradske Odluke o komunalnoj naknadi olakšano je i vodičkim gospodarstvenicima da lakše prebrode lanjsku ekonomski vrlo izazovnu godinu. Izašlo se u susret hotelskim kućama koje su ostale otvorene tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnoj sezoni te su oslobođene plaćanja komunalne naknade u razdoblju četiri zimska mjeseca, od studenog do veljače. Gradski se proračun u to ime odrekao 406.000,00 kuna. Također su od plaćanja komunalne naknade bili izostavljeni vlasnici poslovnih prostora u rekonstrukciji. Kako za vrijeme radova objekti nisu mogli raditi, tako ni Gradu Vodicama njihovi vlasnici, odnosno korisnici, za to vrijeme nisu morali plaćati komunalnu naknadu. Međutim, to razdoblje nije moglo biti duže od pola godine. Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade vrijedilo je i za nekretnine pogođene elementarnom nepogodom, sve dok iste nisu bile popravljene i vraćene u upotrebu, a također su oslobođeni bili i korisnici stalne mjesečne pomoći za uzdržavanje putem centra za socijalnu skrb.
Olakšice pri plaćanju komunalne naknade uživali su i vlasnici ili korisnici poslovnih prostora u kojima se obavlja poslovna djelatnost manje od šest mjeseci. Njima je iznos godišnje komunalne naknade bio prepolovljen.