Grad Vodice objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vodica u naseljima:
- Čista Mala: čest. zgr. 201 i čest. zem. 632/2 sve u K.O. Čista, u naravi ex. stara škola sa školskim dvorištem,
- Čista Mala: čest. zgr. 221 K.O. Čista, površine 1191 m2 u naravi ex. učiteljska zgrada,
- Gaćelezi; čest. zgr. 207 K.O. Čista, površine 170 m2 u naravi ex stara škola,
- Prvić Luka; čest. zgr. 130/2 K.O. Prvić, površine cca 300 m2 u naravi ex. stara uljara,
- Prvić Luka, dio čest. zem. 1561/2, 1562/2, 1562/4, 1654/1 sve u K.O. Prvić, površine cca 400 m2 u naravi ex Zadružni dom,
- Prvić Luka; čest. zgr. 499 K.O. Prvić, površine cca 130 m2, u naravi ex Dva bunara,
- Prvić Luka; čest. zgr. 130/1 K.O. Prvić, površine cca 325 m2, u naravi ex Bratska kuća,
- Prvić Šepurine; čest. zgr. 351 K.O. Prvić, površine 124,27 m2 u naravi ex Šibenka,
- Prvić Šepurine; čest. zgr. 350/1 K.O. Prvić, površine 54 m2 u naravi trgovina,
- Prvić Šepurine; dio čest. zem. 1553/10, 1553/11, 1553/12, 1553/13 i 1553/14 sve u K.O. Prvić, površine 593 m2 u naravi ex Stara škola,
- Prvić Šepurine; čest. zgr. 178/1 i čest. zem. 482/1 i 483/1 sve u K.O. Prvić, u naravi ex Društvo naša djeca.

Cilj ovog javnog poziva je utvrđivanje namjene poslovnih prostora, odnosno djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, a o čemu odluku donosi Gradsko vijeće Grada Vodica nakon provedenog javnog poziva.
Poslovni prostori u Čistoj Maloj i Gaćelezima nisu komunalno opremljeni. Poslovni prostori se mogu dati u zakup maximalno na 5 godina, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u kunama po m2 poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, br. 3/12, 8/12, 4/13, 8/13, 14/13, 04/14, 05/14, 10/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica broj 02/15 i 06/15).
Grad Vodice poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave svoje pismo namjere za zakup ili kupoprodaju predmetnih prostora, a koje sadrži sljedeće podatke:
- naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
- kratki opis djelatnosti kojom se osoba bavi,
- djelatnost koja se planira obavljati u poslovnom prostoru,
- kratki opis planirane ponude u poslovnom prostoru s planom i programom rada,
- očekivani broj novozaposlenih osoba,
- posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti.

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice ili na mail adresu tina.bosotin@grad-vodice.hr s naznakom „Iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju poslovnog prostora“. Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 30. rujna 2018. godine.
Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene poslovnih prostora i ne obvezuju Grad Vodice, kao ni zainteresirane osobe na zakup ili kupoprodaju predmetnih poslovnih prostora. Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup ili kupoprodaju predmetnih poslovnih prostora, koji će naknadno biti raspisan sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Vodica, a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu. Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, ili putem maila tina.bosotin@grad-vodice.hr ili na telefon broj 022/444-913 i 444-912.