Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Galeb održava danas, 7. ožujka, u maloj Vijećnici grada Vodica, radionicu o mogućnostima sufinanciranja projekata namijenih ribarima, gospodarskim subjektima u području ribarstva, turizma, brodogradnje, ugostiteljstva, javnom sektoru, ustanovama u kulturi, obrazovanju i zaštiti okoliša.
Lokalnoj akcijskog grupi u ribarstvu Galeb odobreno 16.16 milijuna kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede je u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske donijela odluku o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a „Galeb“. Temeljem ove odluke dodijeljena je javna potpora u najvišem iznosu od 16.16 milijuna kuna od čega 13.7 milijuna kuna iz proračuna Europske unije, a 2.4 milijuna kuna iz državnog proračuna.
Provedbom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu omogućit će se sufinanciranje projekata lokalnih korisnika na području Vodica i Skradina te Tribunja, Tisnog, Murtera-Kornati i Pirovca.
Važno je napomenuti da projekti trebaju doprinijeti: jačanju gospodarskog sektora i konkurentnosti ribarstva i akvakulture; promociji i održivom korištenju ribarske i maritimne baštine; zaštiti mora, podmorja i priobalja te podizanju svijesti o očuvanju morskog okoliša i jačanju kapaciteta LAGUR-a Galeb za poticanje održivog razvoja ribarstvenog područja.