Lokalna akcijska grupa More 249 je objavila  natječaj  "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje do 2020. godine, u ukupnom iznosu od 781.746,00 HRK.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.
Podnošenje prijava traje od 06. travnja do 7. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno od dana objave natječaja do zaključno 30. travnja na e-mail adresu: info.lagmore249@gmail.com.

Osnovne informacije o natječaju:
Iznos potpore po korisniku je 111.678 HRK, a intenzitet potpore 100%.
Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a "MORE 249" te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.
Dodatno nositelj mora biti:
upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće ili jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) ili zadruga.
Tekst natječaja i natječajna dokumentacija dostupna je ovdje