Na nedavno održanoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Vodica raspravljalo se o protupožarnoj sezoni te je utvrđen Plan rada Stožera civilne zaštite.
Svakog se ljeta susrećemo sa sve većim brojem požara, pa je stoga donesen novi Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu u koji su uključeni svi kojima je zadatak obrana od požara. Kako bi sve teklo po programu, Grad Vodice kontinuirano ulaže u sustav civilne zaštite, vatrogastvo i druge udruge kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost, a redovito se uređuju i održavaju protupožarni putovi. Ove je godine u gradskom proračunu za protupožarnu sezonu planirano izdvojiti 4.382.500,00 kuna.

Ocijenjeno je da je ukupna sigurnost koju vatrogasne postrojbe mogu pružiti u redovnom radu na zavidnoj razini, ali da je za pružanje primjerene zaštite građana i imovine od požara i drugih nesreća, vatrogasne postrojbe potrebno i dalje redovito opremati osnovnom opremom, odnosno pojedine vatrogasne postrojbe namijenjene složenijim intervencijama specijalističkom opremom.
Kako bi se spriječila pojava i širenje požara u samim naseljima, vlasnicima zapuštenih prostora obraslih gustim raslinjem koji se nalaze u neposrednoj blizini kuća i drugih gospodarskih objekata, kao i nelegalnih odlagališta otpada, gradsko komunalno redarstvo je naložilo njihovo čišćenje i sanaciju. Takvim se mjerama uvelike pomaže u sprječavanju najgoreg.
Zbog nepostojanja hidranata na području Čiste Male i Dragišića, od šibenskog Vodovoda i odvodnje će se zatražiti ispitivanje hidrantske mreže na cijelom području Grada Vodica.
Na sastanku je istaknuta dobra suradnja vodičke Policijske postaje s Javnom vatrogasnom postrojbom i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom koja će biti i nastavljana, uz sudjelovanje stručnih službi Grada Vodica.
Treba naglasiti da s prvim danom lipnja na snagu stupa zabrana spaljivanja na otvorenom koja traje sve do konca listopada. Mjere nadzora ove zabrane provodit će djelatnici Policijske postaje Vodice. Mole se građani da poštuju ovu zabranu, jer će osobe koje izazovu požar biti novčano kažnjene. Također, pozivaju se građani na dodatni oprez za vrijeme sezone te da svaki uočeni požar prijave vatrogascima na broj 193.