Grad Vodice je naručio izradu projektnog zadatka kojim će se definirati uvjeti za projektiranje unutarnjeg uređenja gradskog parka na Trgu kneza Branimira. Projektni zadatak obuhvaća osmišljavanje novog dječjeg igrališta i boćališta te rekonstrukciju starog bunara, obnovu dotrajalih stablašica novima i sadnju novog zelenila. Posebno mjesto zauzela bi i memorijalna ploča na spomen stradanja vodičkih vatrogasaca. Također bi se vodilo računa da travnate i pješačke staze ne budu denivelirane u odnosu jednih na druge kako bi se minimizirale arhitektonske barijere svim korisnicima parka. Središnji plato trebao bi zasjati u novom ruhu i opskrbljen energetskim priključcima za potrebe održavanja raznih manifestacija. Planirana su i parkirna mjesta za motocikliste.
Izrada projektnog zadatka povjerena je splitskoj tvrtki Albus d.o.o. za iznos od 3.125,00 kn. Takav projektni zadatak bio bi predložak za raspis natječaja za nabavu usluge projektiranja koja bi prema očekivanjima mogla biti raspisana polovinom studenog 2018. godine.