Obrt BUMBA registriran za sakupljanje, prijevoz, obradu i skladištenje neopasnog i opasnog otpada te za trgovinu sekundarnim sirovinama, obavještava građane da nudi slijedeće usluge: sakupljanje i prijevoz raznog kućnog glomaznog otpada, građevinskog i bio otpada te njegovo usitnjavanje, sakupljanje svih vrsta metala, akumulatora, električnog i elektroničkog otpada, starih vozila.