Na temelju članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 04/15 i 05/16) Gradonačelnica Grada Vodica dana 28. studenog 2016. g. donosi Rang listu kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/17.