Grad Vodice je donio Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenje stambene zone na dijelu čestice zemljišta 417/1 k.o. Čista. Konačni prijedlog Urganističkog plana upućuje se Gradskom vijeću Grada Vodica na donošenje.