Šibensko-kninska županija je objavila Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2016./17. 
Dodjeljuju se ukupno 23 stipendije redovitim učenicima i studentima s prebivalištem na području županije i to po nekoliko kategorijama.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, računajući od 01. rujna 2016. godine do 30. lipnja 2017.  godine za učenike, odnosno od 1. listopada 2016. godine do 31. srpnja 2017. godine za studente. Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 600,00 kuna mjesečno.
Prijavnica i uvjeti natječaja za dodjelu stipendija mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije, Šibenik, Trg Pavla Šubića I. br.2 (I kat, soba 19), radnim danom od 8 do 14 sati, od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji ili na web stranici Šibensko-kninske županije: www.sibensko-kninska-zupanija.hr.
Prijavnice s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Šibensko-kninska županija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg Pavla Šubića I br.2, Šibenik
u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj - za natječaj za dodjelu stipendije“.

Prijave izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Više o natječaju te potrebni obrasci mogu se dobiti ovdje