Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 04/15, 05/16 i 07/17) Gradonačelnica Grada Vodica dana 29. studenog 2017. g. donosi Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./2018.