Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Grad Vodice, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Molimo građane i pravne osobe da najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na obrascima dostupnim na web stranici Grad Vodice i u zgradi Gradske uprave.

Detaljne informacije pogledajte ovdje.