Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Pučko otvoreno učilište

Pučko otvoreno učilište Vodice je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova osnovana odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica 23. prosinca 2005. godine. Pučko otvoreno učilište Vodice obavlja svoje djelatnosti u Kulturnom centru Vodice i prostorijama bivše Stare škole.

Djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Vodice:

  • osnovnoškolska i srednjoškolska naobrazba odraslih,
  • djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava,
  • djelatnost javnog prikazivanja filmova,
  • kazališna djelatnost (pripremanjem i organiziranjem te javnim izvođenjem glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela),
  • poticanje i razvijanje kulturnog amaterizma i organizacija male scene,
  • održavanje umjetničkih radionica,održavanje predavanja, seminara, promocija,
  • novinsko-nakladničke djelatnosti,
  • radijske i televizijske djelatnosti,
  • izložbena djelatnost.

Pučko otvoreno učilište Vodice
Ive Čače 8
HR-22211 Vodice

tel: 022 445 001
fax: 022 445 002

OIB 14031184811
kultura@grad-vodice.hr


Ravnatelj
Gordana Birin, prof.

Upravno vijeće
Šime Vlašić, predsjednik
Sanja Čićin-Karlov, član
Anita Gojević, član
Anđela Fržop, član
Mario Petrović, član