Home » Gradska uprava » Dokumenti » Urbanistički plan naselja Vodice i Srima


Shema listova grafičkog dijela
Urbanističkog plana uređenja
naselja Vodice i Srima

Urbanistički plan naselja Vodice i Srima

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.


I. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i SrimaKORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
Korištenje i namjena površina - legenda Korištenje i namjena površina - list A Korištenje i namjena površina - list B Korištenje i namjena površina - list C
Legenda List A List B List C
Korištenje i namjena površina - list D Korištenje i namjena površina - list E Korištenje i namjena površina - list F Korištenje i namjena površina - list G
List D List E List F List G
Korištenje i namjena površina - list H Korištenje i namjena površina - list I Korištenje i namjena površina - list J Korištenje i namjena površina - list K
List H List I List J List K

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - legenda Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list A Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list B Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list C
Legenda List A List B List C
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list D Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list E Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list F Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list G
List D List E List F List G
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list H Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list I Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list J Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite - list K
List H List I List J List K

NAČIN I UVJETI GRADNJE
Način i uvjeti gradnje - legenda Način i uvjeti gradnje - list A Način i uvjeti gradnje - list B Način i uvjeti gradnje - list C
Legenda List A List B List C
Način i uvjeti gradnje - list D Način i uvjeti gradnje - list E Način i uvjeti gradnje - list F Način i uvjeti gradnje - list G
List D List E List F List G
Način i uvjeti gradnje - list H Način i uvjeti gradnje - list I Način i uvjeti gradnje - list J Način i uvjeti gradnje - list K
List H List I List J List K

PROMETNA I ULIČNA MREŽA
Prometna i ulična mreža - legenda Prometna i ulična mreža - list A Prometna i ulična mreža - list B Prometna i ulična mreža - list C
Legenda List A List B List C
Prometna i ulična mreža - list D Prometna i ulična mreža - list E Prometna i ulična mreža - list F Prometna i ulična mreža - list G
List D List E List F List G
Prometna i ulična mreža - list H Prometna i ulična mreža - list I Prometna i ulična mreža - list J Prometna i ulična mreža - list K
List H List I List J List K
Prometna i ulična mreža - profili
Minimalni karakteristični poprečni profili prometnih i uličnih koridora

INFRASTRUKTURNA MREŽA
Infrastrukturna mreža - legenda Infrastrukturna mreža - list A Infrastrukturna mreža - list B Infrastrukturna mreža - list C
Legenda List A List B List C
Infrastrukturna mreža - list D Infrastrukturna mreža - list E Infrastrukturna mreža - list F Infrastrukturna mreža - list G
List D List E List F List G
Infrastrukturna mreža - list H Infrastrukturna mreža - list I Infrastrukturna mreža - list J Infrastrukturna mreža - list K
List H List I List J List K