Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Skupna tematska izložba Vrata sela

Datum i vrijeme: 22. ožujka 2017. 19:00 h
Mjesto: Gradska knjižnica Vodice

LU More već tradicionalno obilježava Svjetski dan voda grupnom izložbom radova svojih članova i polaznika likovnih kreativnih radionica, djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Na prošlogodišnjoj izložbi tema je bila odnos vode i brodovlja u portu koji dolaze po vodu, a ovoga puta promatramo vodički akvadukt prema kopnu i zaštićenost bunara u negdašnjem kaštelu Vodice. U kaštel se ulazilo kroz Vrata sela za koja se pretpostavlja da su se nalazila na uglu Poljane prema crkvi.
Sama vrata kao arhitektonski element označavaju granicu, zaštitu između unutrašnjeg i vanjskog prostora, a njihova simbolička tumačenja su brojna (Vrata Raja, Vrata Pakla, granica između svjetovnog i duhovnog …) Upravo tim se značenjima poigrala ovogodišnja likovna tematska izložba  kojoj je glavni cilj afirmacija i osvješćivanje identiteta stare jezgre Grada kroz likovnu re-kreaciju arhitektonskih elementa kulturne baštine.

DANAS
Nema zakazanih događanja.

NAJAVA
Nema zakazanih događanja.