Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Propisi iz područja financija i javnih prihoda

Grad Vodice
Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica
Proračun
Proračun Grada Vodica za 2108.
Proračun Grada Vodica za 2018.
Porezi
Odluka o gradskim porezima