Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Propisi iz područja gospodarstva, imovine i prostornog planiranja

Grad Vodice
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
Nekretnine
Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica
Prostorno uređenje
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica
Poljoprivreda
Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica