Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Prostorni plan uređenja Grada Vodica

Prostorni plan uređenja Grada Vodica je temeljni, a ujedno i obvezni dokument prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave grada Vodica. Njime su iskazane sve zajedničke potrebe, razvojne opcije i njihova operacionalizacija kroz smjernice za uređivanje i zaštitu prostora na ukupnom području jedinice lokalne samouprave.

Planom je dana ocjena stanja i definirani su ciljevi prostornog uređenja kroz značaj i posebnosti prostora, mogućnosti i ograničenja razvoja prostorno-gospodarske strukture Grada i njegovih dijelova, temeljem kojih je utvrđena koncepcija budućeg prostornog uređenja.