Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Urbanistički plan uređenja stambene zone na dijelu čest.zem. 417/1 k.o. Čista