Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Priznanja Grada Vodica

Odlukom o o priznanjima Grada Vodica (SVŠKŽ 16/98) ustanovljuju se priznanja Grada Vodica i propisuju uvjeti i način njihove dodjele, te druga pitanja u svezi priznanja Grada Vodica.


Priznanja Grada Vodica su:

  1. Nagrada za životno djelo Grada Vodica,
  2. Nagrada Grada Vodica,
  3. Plaketa Grada Vodica,
  4. Grb Grada Vodica,
  5. Priznanje počasnog građanina Grada Vodica.

Dobitnici priznanja Grada Vodica »


Nagrada za životno djelo Grada Vodica
Nagrada za životno djelo Grada Vodica dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za grad Vodice, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

Nagrada Grada Vodica
Nagrada Grada Vodica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Grad Vodice.

Plaketa Grada Vodica
Plaketa Grada Vodica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, značajne za Grad Vodice.

Grb Grada Vodica
Grb Grada Vodica dodjeljuje se građanima Grada Vodica, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Priznanje počasnog građanina Grada Vodica

Počasnim građaninom Grada Vodica može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Vodica, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Grada Vodica ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Vodica.

Priznanje Grada Vodica dodjeljuje se u povodu blagdana Našašća sv. Križa - sv. Jelena, 3. svibnja, Dana Grada Vodica, u pravilu prije toga, a uručuje ih predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Vodica, na svečanoj sjednici koja se održava u čast Dana Grada Vodica.