Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Strategija razvoja Grada Vodica

Strateški plan ukupnog razvoja je dokument kojim se planiraju kapitalna ulaganja i opći razvoj zajednice – jedinice lokalne samouprave (grada ili općine), a služi kao podloga za predviđanje proračuna – financijskog plana lokalne samouprave.

Strateški plan ukupnog razvoja utvrđuje prioritete razvoja i pomaže usmjeriti resurse kako bi se oni što efikasnije upotrijebili. Stručnjaci za gospodarski razvitak usvojili su strateško planiranje i koriste ga kako bi lokalna zajednica preuzela odgovornost za svoju gospodarsku budućnost.

Posljednjih godina sve više jača svijest o ulozi regionalnog razvoja u ukupnom razvoju Republike Hrvatske. Potpisivanjem „Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom“ u listopadu 2001. godine, dodatno su pojačane i aktivnosti u području regionalnog razvoja. Iz tog razloga se prilazi i izradi ovog strateškog plana ukupnog razvoja grada Vodica.