Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Gradonačelnik

Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik i njegov zamjenik se biraju na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.

Gradonačelnik zastupa grad.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Vodica u skladu sa zakonom.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom.

Gradonačelnik prima građane svaki dan uz prethodni dogovor.
Službenik za kontakt s građanima: Mira Kartelo, tel: 022 444 901.Gradonačelnik
Ante Cukrov
gradonacelnik@grad-vodice.hr