Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Gradonačelnik

Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik i njegov zamjenik se biraju na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.

Gradonačelnik zastupa grad.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Vodica u skladu sa zakonom.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom.

Gradonačelnik prima građane svaki dan uz prethodni dogovor.
Službenik za kontakt s građanima: Mira Kartelo, tel: 022 444 901.Gradonačelnik
Ante Cukrov
gradonacelnik@grad-vodice.hr

 

Podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela jedinica lokalne samouprave i nepravilan odnos zaposlenih u tijelima

Predstavke i pritužbe moguće je podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
  • elektroničkom poštom na gradonacelnik@grad-vodice.hr
  • upisom u knjigu koja se nalazi na porti zgrade uprave Grada Vodica, na adresi Ive Čače 8, HR-22211 Vodice

Na podnijete predstavke i pritužbe Gradonačelnik, odnosno Pročelnici Upravnih odjela Grada Vodica dužni su građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.