Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Vodica.

Gradsko vijeće ima 13 članova, odnosno vijećnika. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Vijećnik Gradskog vijeća prije nego počne obnašati dužnost vijećnika priseže i potpisuje prisegu.

Gradsko vijeće:
  • donosi statut Grada,
  • donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
  • bira i razrješuje gradonačelnika i njegovog zamjenika,
  • osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i Statutom,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravih tijela Grada,
  • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marko Mačukat
marko.macukat@gmail.com

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Marko Udovičić

Članovi Gradskog vijeća

Gordan Fržop
Branimir Marić
Marin Mikšić
Ante Pešić
Giordana Radin-Mačukat
Igor Lozančić
Marko Mačukat
Auror Friganović
Ante Gulin
Ivica Slavica
Matko Sladić
Meri Bandl Valeš
Marko UdovičićPoslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica
Program rada Gradskog vijeća za 2021. godinu
Program rada Gradskog vijeća za 2024. godinu
Program rada Gradskog vijeća za 2023. godinu