Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javna nabava

Javna nabava važan je segment gospodarstva. Sustav javne nabave treba osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika. S ciljem unapređenja tog sustava u razdoblju od 2008. do 2014. godine učinjeni su značajni pomaci u okviru kojih je zakonodavstvo, koje uređuje područje javne nabave, usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije.

Ciljevi javne nabave

  • Kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava.
  • Dugoročni ili sekundarni: pravna sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala, pozitivni utjecaji na gospodarski razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnog natjecanja, promicanje izvrsnosti), unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša i dr.

Primjena Zakona o javnoj nabavi

ZJN se primjenjuje na postupke javne nabave, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama u okviru njegova poslovanja.
Obveza je da se postupci javne nabave, plan nabave i registar ugovora objavljuju na Elektroničkom oglasniku javne nabave, a postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Vodica“, br.: 6/22 i 12/22).“

Više informacija o javnoj nabavi: www.javnanabava.hr